Pembinaan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya ke Pengadilan TUN Denpasar

Oleh : ptundps | 27 Juni 2019

Denpasar, Pada hari Rabu, 26 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1022/PS.03/6/2019 tanggal 21 Juni 2019, Pimpinan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang diwakili oleh Wakil Ketua Bapak H. Oyo Sunaryo, S.H.,M.H.didampingi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya  Bapak Nurman Sutrisno, SH, M.Hum dan Wakil Panitera PTTUN Surabaya Bapak Sukadi,S.H.melakukan pembinaan ke Pengadilan TUN Denpasar.Pembinaan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama PTUN Denpasar yang diikuti  seluruh Hakim dan pegawai di lingkungan PTUN Denpasar.

Pembinaan dimulai pada pukul 03:00 Wita dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Bapak R.Basuki Santoso, S.H.M.H. dengan menyampaikan ucapan selamat datang di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  kepada rombongan Wakil Ketua PTTUN Surabaya.

Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Bapak H.Oyo Sunaryo,S.H.,M.H. selaku Ketua Tim Pembinaan menyampaikan tujuan kedatangan ke Pengadilan TUN Denpasar yaitu dalam rangka pembinaan regular dan rutin dan melihat secara langsung kinerja Aparatur Pengadilan TUN Denpasar dan menyampaikan masalah Zona Integritas di Pengadilan TUN Denpasar yang terdiri dari 6 zona yang meliputi manejemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manejemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Kemudian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menyampaikan hal-hal yang berkaitan  dengan Pembinaan dan Pengawasan yang menyangkut administrasi peradilan maupun manejemen peradilan yang meliputi 5 area yaitu : manejemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.

Dan sebelum pembinaan ditutup Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menyampaikan Perma 7, 8, 9 Tahun 2016 tentang  Disiplin Pegawai/Pengawasan melekat dan Maklumat KMA No.01 Tahun 2017 agar menjadi pedoman seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik secara kedinasan maupun diluar kedinasan. Kita semua sebagai Aparatur Pengadilan harus mentaati Perma 7,8,9 Tahun 2016 dan Maklumat KMA No.01 Tahun 2017   tersebut dan apabila melanggar Perma dan Maklumat KMA tersebut akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (qmr/ek)

Copyright © 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. All rights reserved.