Minggu, 11 April 2021

Putusan Perkara No: 30/G/2020 /PTUN.DPS

  • 01 April 2021
  • Oleh: ptundenpasar
  • Dibaca: 48 Pengunjung

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) dalam Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS telah menjatuhkan Putusan  antara: Zahrotun sebagai Penggugat melawan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

•   Mengabulkan  Gugatan  Penggugat untuk seluruhnya ;

•   Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur  Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Tertanggal 28 September 2020, Atas Nama Zahrotun Nisa NIP. 196806111988122001;

•  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor  Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Tertanggal 28 September 2020, Atas Nama Zahrotun Nisa NIP. 196806111988122001;

•  Mewajibkan   kepada   Tergugat  untuk  merehabilitasi,  mengembalikan  harkat,  martabat,  dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Menghukum  Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.,   Rp.  388.500  (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);


  • 01 April 2021
  • Oleh: ptundenpasar
  • Dibaca: 48 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya